Videos

Degressieve prijzen:

Onze site werkt met degressieve prijzen die per m2  optellen, dat wil zeggen dat 1 x 1000m2 evenveel kost als 1000 x 1m2

  • Het eerste deel van de video (site in nl) toont de degressiviteit van de prijzen.
  • Het tweede deel van de video (site in fr) toont de minimumprijs per product dat zich verdeelt over meerdere  orderlijnen.